Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Steun vanuit Den Haag voor de Kameleon   15-11-2018

Het was een bijzondere en feestelijke ochtend vandaag op de Kameleon! Minister Ollongren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bracht een bezoek aan onze school en had een bijzondere bekendmaking: de Kameleon krijgt 350.000 euro van het Rijk om haar duurzame, innovatieve en ambiteuze vernieuwbouwplannen uit te kunnen voeren. Nog 10 andere scholen in Nederland ontvangen een bijdrage. De plannen van de Kameleon zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en partners als NMCX en C-creators

Aardgasvrij en verbeteren binnenklimaat
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roepen gemeenten en basisscholen op om mee te doen aan pilots die zorgen voor het succesvol aardgasvrij maken van scholen en het verbeteren van het binnenklimaat.

Innovatieprogramma
Gemeenten konden zich samen met schoolbesturen tot 1 oktober 2018 aanmelden voor deelname aan het innovatieprogramma. De gemeente Haarlemmermeer en Stichting Jongleren hebben de Kameleon opgegeven om deel te nemen aan deze pilot.
De Kameleon is samen met nog tien andere basisscholen gekozen om deel te nemen aan de pilot. Voor de tien pilots is 3,5 miljoen euro beschikbaar. Dat is 350.000 euro per schoolgebouw. Daarnaast wordt 1,5 miljoen euro uitgetrokken voor begeleiding van de geselecteerde pilots en ontwerpvergoedingen voor deelnemende marktpartijen.

Bezoek minister en wethouder
Kinderen van de leerlingenraad begeleidden de minister en stelden allerlei vragen over duurzaamheid. De minister nam samen met wethouder Nederstigt ook een kijkje in de klas van groep 7/8 waar de leerlingen bezig waren met een duurzaamheidsproject. Ook daar hadden de leerlingen allerlei vragen aan de minister over duurzaamheid. De minister kon wel merken dat de kinderen van de Kameleon hebben geleerd wat duurzaamheid betekent, en wat ‘goede’ energie is: “loop energie”, schone lucht en zonne energie. Zij kreeg vragen voorgeschoteld als: “hoeveel zonnepanelen passen er op het dak van onze school?” Kinderen van de leerlingenraad vroegen zich verder af of de minister zelf ook de kraan dicht doet bij het tandenpoetsen en of zij zelf, net als de school, ook een moestuin heeft.

Het was geweldige ochtend en we zijn erg trots dat we mogen deelnemen aan deze pilot!

Bekijk een compilatie van deze ochtend op onderstaande video. 
 


 



 

 

Top