Oudervereniging

De Oudervereniging van De Kameleon wordt gevormd door verschillende ouders binnen de school en helpt de school met het organiseren van verschillende festiviteiten zoals Sinterklaas en Kerst. Het bestuur van deze Oudervereniging bestaat uit leden die voor een bepaalde periode door en uit de ouders gekozen worden. Om de verschillende festiviteiten te kunnen organiseren vragen we jaarlijks een bijdrage, namelijk € 22,50. Hier zit de bijdrage voor het schoolreisje en kamp nog niet bij inbegrepen, deze vallen namelijk onder schoolactiviteiten. Volgens de wet behoort deze bijdrage vrijwillig te zijn. De hoogte van deze bijdrage is in de jaarvergadering vastgesteld en u ontvangt voor deze bijdrage een factuur. Het totaal van de factuur kunt in maximaal 2 termijnen betalen. Dit dient u aan te geven op de factuur. Heeft u vragen of opmerkingen voor de Oudervereniging? U kunt hen bereiken via ov.kameleon@jl.nu.
 

Notulen Algemene Ledenvergadering

 

Hieronder kunt u de notulen lezen van de Algemene Ledenvergadering van de oudervereniging: 

Algemene Ledenvergadering 1 november 2018